Koronavirus - situace ve Vietnamu

Situaci ve Vietnamu v souvislosti s výskytem koronaviru v Číně a některých dalších zemích prakticky denně monitorujeme. Pokud jde o realizaci zájezdů, budeme se řídit případným opatřením, které vydá Ministerstvo zahraničních věcí a případně Ministerstvem zdravotnictví. Zákaz cestování do Vietnamu vydán není, Ministerstvo zahraničních věcí ČR však doporučuje dbát zvýšené hygieny, nezdržovat se v místech s velkou koncentrací osob a preventivně používat ústní roušky.

Pasažéři letů směřující na mezinárodní vietnamská letiště jsou monitorováni palubním personálem letadel a podezřelí pasažéři s respiračními problémy nebo zvýšenou teplotou jsou na letišti předáni lékařskému personálu a převezeni do nemocnice k monitoringu.