MUDr. Slavomír Šmíd

MUDr. Slavomír Šmíd

Jsme v pořádku zpět a   rád bych touto cestou poděkoval vaší CK za  skvělou přípravu celého zájezdu. Musím vyjádřit naši  velkou a povšechnou spokojenost, počínaje ubytováním, transfery, úrovní místních průvodců (pouze místní dialekt angličtiny mohl dělat občas trošku problémy)  a časovou organizací zájezdu.

Za celý pobyt nenastala  žádná vážnější komplikace. Co nás  překvapilo - příjemně - byla úroveň ubytování ve všech destinacích, a celkově úroveň i dalších  služeb nám poskytovaných, přátelskost a zájem ze strany lidí, v jejichž péči jsme se průběžně ocitali  a kteří se o nás při naší cestě starali.

Vzhledem k tomu, že se jednalo již o druhou cestu s vaší CK (první byla Indonésie ), musím říci, že se vám stále  daří držet velmi vysokou úroveň služeb, poskytovaných individuálním cestovatelům a moc rádi s vámi vyrazíme poznávat další destinace.  

Za celou naší  skupinu 6 osob ještě jednou děkuji.