Ondřej Slowik - Vietnam, průvodce

Ondřej Slowik - Vietnam, průvodce

Ondřej vystudoval vietnamistiku a anglistiku na FFUK v Praze. Nejdříve střídavě žil ve Vietnamu a v Praze, posléze se ve Vietnamu oženil. Klientům Go2 dává vhled do vietnamské kultury a společnosti, který získal během studia v Praze. Ve volném čase se věnuje především četbě, lingvistickému výzkumu a své rodině.