Pavla Tsuji - delegát, konzultant

Pavla Tsuji - delegát, konzultant

Pavla nyní žije v Ósace a stará se o to, aby Vaše dovolená proběhla bez problémů. Jako delegátka je během Vaší cesty neustále k dispozici. Vystudovala Aplikovanou ekonomii a Japonskou filologii v Olomouci, po ukončení školy se rozhodla poznat zemi po svém a zúčastnila workcampů zaměřených na rozvoj odlehlejších míst Japonska. Nejvíce ji zajímá moderní japonská společnost a její světlé i stinné stránky. Ve svém volném čase se věnuje četbě, tanci a jiným pohybovým aktivitám.